Dekarbonizácia

                                                            Dekarbonizácia

 

 

 Motor každého automobilu sa po čase začne zanášať karbónovými usadeninami, ktoré vznikajú spaľovaním paliva a čiastočne i maziva v priestore motoru. Tieto usadeniny znižujú výkon motora a zvyšujú spotrebu paliva. Odstránenie týchto usadenín sa nazýva dekarbonizácia.

Problém:
Usadeniny začnú postupne zanášať sacie a výfukové ventily, vstrekovacie trysky, spaľovaciu komoru, výfukový systém i katalyzátor, čo spôsobuje stratu sily motora, pokles kompresných tlakov, a tým i výkonu motora, nepravidelné zážihy, klepanie motora, zlé štartovanie.

Riešenie:
Dekarbonizácia
Čo je to dekarbonizácia? Odstránenie usadenín v motore. Vďaka dekarbonizácii získate:


 

 • čisté vstrekovacie trysky.

 • čistá spaľovacia komora.

 • čisté ventily.

 • odstránenie usadenín zo spaľovacej komory.

 • rovnováha medzi palivom a vzduchom v systéme.

 • odstraňuje problémy pri štartovaní a nepravidelnom chode motora.

 • obnovuje funkciu vstrekovacích trysiek.

 • znižuje emisie.

 • zvyšuje výkon a kompresiu.

 • predlžuje životnosť katalyzátorov a filtrov pevných častíc.

 • znižuje spotrebu paliva.

 • zmenšuje klepanie motora pri voľnobehu.

 • Znižuje dymivosť.